Kontrola geometrie u nás úplne zdarma

Nápravy , kolesá a pneumatiky patria k najviac namáhaným dielom na vozidle . Časté nárazy od výmoľov , prípadne do obrubníka , to sú len niektoré z rizík , s ktorými sa vodiči stretávajú takmer každý deň .

V týchto situáciách dochádza nielen k poškodzovaniu závesov , čapov , tlmičov a pneumatík , ale predovšetkým sa postupne mení presné nastavenie geometrie kolies .

Geometria kolies ovplyvňuje riadenie vozidla, a pocit komfortu z jazdy.Okrem toho je nesprávna geometria kolies príčinou nerovnomerného opotrebenia pneumatik a zvýšenej spotreby paliva. Preto je potrebné geometriu kolies nastaviť správne, a tým zabezpečiť správne jazdné vlastnosti vozidla a jeho ovládateľnosť.

V našom servise je spokojnosť zákazníkov prvoradá a práve preto sme sa rozhodli zainvestovat do špičkovej geometrie novej generácie HUNTER WinAlign HE421LZ3E – 3D Elite®. , pomocou ktorej chceme preventívne kontrolovat stav vašho vozidla a predchádzať tak zbytočným nežiadúcim nákladom . Odborníci doporučujú kontrolovať
správne nastavenie geometrie 2x ročne , ideálne vždy po výmene pneumatik. Dôležitá je prevencia – v tomto prípade meranie – a to pre našich zákazníkov vykonávame úplne zdarma

Hunter-Hawkeye

Pri meraní geometrie sa zameriavame na viaceré parametre ako sú napríklad:

  • kontrola a nastavenie predpísanej výšky vozidla
  • meranie diferenčného uhlu pri stanovenom kontrolnom uhle natočenia jedného z riadených kolies
  • meranie uhlu odklonu kolesa
  • meranie zbiehavosti
  • meranie uhlu príkonu čapu otáčania
  • meranie uhlu záklonu čapu otáčania
  • meranie súbežnosti náprav
  • meranie mechanických vôlí v riadení

Kontrola geometrie kolies sa zameriava predovšetkým na správne nastavenie dvoch základných parametrov :

hu04

  1. odklon kolesa

Odklon kolesa je uhol , ktorý v smere jazdy zviera zvislá os kolesa od zvislej roviny . Pokiaľ je tento odklon od zvislej roviny príliš veľký , dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu behúňa pneumatiky . V prípade veľkého kladného alebo záporného odklonu , dochádza k opotrebovaniu pneumatík a to na vnútornej alebo vonkajšej hrane behúňa vo forme opotrebovaného pásu .

geometrie- odklon kolies

Hodnoty nastavenia odklonu kolesa sú stanovené výrobcom tak , aby pri rôznych režimoch jazdy mali pneumatiky čo najväčšiu kontaktnú plochu s vozovkou .

  1. zbiehavosť kolies

Zbiehavosť kolies je rozdiel vzdialeností , meraný na prednom a zadnom okraji ráfika vo výške polomere kolies nad vozovkou . Správne nastavenie zbiehavosti výrazne ovplyvňuje jazdné vlastnosti a ovládateľnosť vozidla.

geometrie- zbiehavost

V prípade veľkej zbiehavosti je vozidlo v zákrutách nedotáčavé a behúň pneumatiky je nadmerne opotrebovávanie na vonkajšej strane behúňa .

Ak dôjde na vozidle k tzv rozchádzajúcim , kedy je vzdialenosť na prednom okraji ráfiku vyššia ako na zadnom okraji , je vozidlo v zákrutách pretáčavý a behúň pneumatík sa nadmerne opotrebováva z vnútornej strany .

Výsledky geometrie sú presné a dostanete ich aj v tlačenej podobe. Po zameraní geometrie vieme nedostatky odstrániť v našom servise po vzájomnej dohode, v prípade potreby vymeníme opotrebené diely podvozka ak si to situácia bude vyžadovať.